Ullevi backar

Nynäshamns kommun, Sorunda pastorat

I östligaste delen av reservatet finns ett mindre albeväxt kärr.

Naturreservat Strängnäs stift, Ullevi backar.

På den åkerholme som kallas Ullevi backe finns ett flertal forngravar.

Kyrkoreservat

Reservatet omfattar 22,4 hektar varav 13,4 hektar skogsmark och 9 hektar betesmark.