Trollskogen

Södertälje kommun, Överjärna pastorat

Skogsområdet, som reservatet ligger och gränsar till villabebyggelse och används som rekreationsområde för kringboende.

Naturreservat Strängnäs stift, Trollskogen.

Kyrkoreservat
Reservatet omfattar 5,1 hektar och består av ett grandominerat skogsbestånd mellan 90-100 år gammalt. Det finns en hel del mycket stora träd på området.