Foto: Lars Ekblad

Tillbakablickar för framtiden

Hur har kyrkan blivit det den är idag? Under reformationsåret 2017 har församlingar i Strängnäs stift möjlighet att med biskop Sven Thidevall, kyrkohistoriker, som ciceron titta närmare på vilka avtryck reformationen har satt i den lokala församlingen.

Reformationen har lämnat synliga spår

Nästa år uppmärksammas 500-årsjubileet av reformationen i kyrkor över hela världen. I Strängnäs stift kommer reformationsåret 2017 att märkas på olika sätt. Dels genom de olika aktiviteter som sker i församlingar, dels genom initiativ som stiftet tar. Ett exempel på stiftets aktiviteter är satsningen "Vår lokala reformation", en möjlighet att fördjupa sin kunskap om reformationshistorien i den egna hembygden.

-          Det här är ett tillfälle att undersöka – och kanske häpna över - hur mycket reformationen faktiskt påverkar våra dagliga liv utan att vi tänker på det, säger Sven Thidevall.

Som exempel nämner han den lokala diakonin, det vill säga grunden för välfärdssamhället, och tanken att alla ska kunna läsa, folkbildningen.

-          Reformationen innebar en stor omvälvning av hela bygdens liv. Den gick så djupt och pågick så länge att vi inte inser att sådant som vi tar för självklart idag är ett resultat av reformationen, säger Sven Thidevall.

”Vår lokala reformation” är inte en regelrätt föreläsning. Sven Thidevall vill gärna möta en engagerad grupp som förberett sig lite.

-          Det är bra om man tagit fram församlingens äldsta Bibel och äldsta psalmbok. Gärna också om det finns bild på den gamla prästgården – om man inte ser den från kyrkan förstås!

Syftet är att reflektera över reformationens genomslag. Här finns skillnader mellan stad och land, men mycket går igen på olika orter. Sven Thidevall säger att reformationen ändå alltid antagit en lokal färg.
Vid själva studietillfället kommer grupper att titta närmare på vilka konkreta spår som finns i kyrkorummet.

-          Vi ska också titta på vad som INTE har hänt, till exempel att man inte kalkade över medeltida målningar som man gjorde i de reformerta kyrkorna på kontinenten.

Målgrupp är alla som är intresserade av svensk historia i allmänhet och den lokala historien i synnerhet.
- Reformationen bejakade lekfolkets bemyndigande. Sockensjälvstyret, det vill säga att vi i vår bygd tar ansvar, var viktigt och stärktes av reformationen. Det är ju något som åter börjar bli väldigt tydligt på många platser, inte minst i landsbygdsförsamlingar.

Miriam Arrebäck