Var med och gör kyrkans klassiker

I kyrkans klassiker behöver du inte skida, cykla, simma eller springa. Istället får du be, läsa Bibeln, fira gudstjänst och träna din omtanke om andra. På den här sidan hittar du råd och stöd för att hitta andliga vanor.

- Varje kyrkoår tillsammans med Jesus är en upptäcktsresa - ett förväntansfullt "Ja" till hans inbjudan om att vi ska "följa med och se". Anta utmaningen, greppa trons pilgrimsstav och häng med! säger biskop Johan Dalman.

Med kyrkklassikern kan du på ett enkelt och metodiskt sätt upptäcka kyrkans tro och liv. Metoden passar nyfikna nybörjare, allmänt intresserade och veteraner som behöver ny inspiration.

”Grenarna” i kyrkans klassiker är:
BÖN: Bönen är trons modersmål. Pröva på att be varje dag/kväll
under två månader.

BIBELLÄSNING: Läs ett urval av Bibelns klassiska texter. (Längre ner på denna sida kan du lyssna på alla bibeltexter som ingår i klassikern!)

GUDSTJÄNST: Fira tolv gudstjänster, där fyra tillfällen är under kyrkans största högtider.

OMTANKE: Gör till en vana att då och då – hemma eller i kyrkans ljusbärare – tända ett ljus för någon som du vet har det jobbigt. Att tänka på andra är ett sätt att be för andra.

Alla som vill ska kunna genomföra kyrkans klassiker utifrån förutsättningarna i en vanlig församling och i ett hem där det finns en bibel och en psalmbok, vilka ju annars går att låna i de flesta församlingar.

I den här foldern hittar du enkla instruktioner för hur du ska ta dig an de olika uppgifterna. Skriv ut och fyll i.

- Uppgifterna är inga krav, de ska mer ses som ett stöd för att på ett konkret sätt leva sin tro, eller kanske finna den. Det är inte den egna prestationen, vad vi gör, som är viktigt utan vad Gud gör under vandringen, säger biskop Johan Dalman.

Utmaningen är tänkt att pågå under ett år, och efter att foldern fyllts i skickas den in till biskop Johan Dalman som då skriver ett intyg. Sporrade av våra dags-kryss förändrar vi successivt våra rutiner och därmed vårt beteende.

Initiativet till Kyrkans klassiker är taget av Kyrkans tidning. Strängnäs stift är med i projektet och uppmanar alla som vill att anta utmaningen. 

När du fullgjort klassikern skickas foldern till:
Strängnäs stift
Box 84
645 22 Strängnäs

...

Alla relationer kräver att man pratar med varandra - även relationen med Jesus. Biskop Johan ger tips till dig som är ovan att be, och berättar om bön- och andaktsböcker som kan ge hjälp och inspiration. Här hittar du listan

Måste man verkligen fira gudstjänst? Och hur gör man egentligen? Biskop Johan Dalman guidar dig i kyrkorummet och berättar mer om att fira gudstjänst.

Lyssna till bibeltexterna som ingår i klassikern