Studieresa till Jordanien

Stort tack till alla som gjorde vår resa möjlig!

Tack för att ni hjälpt oss med möjligheten att göra vår fantastiska resa till Jordanien! En resa som betytt, betyder, och kommer att betyda väldigt mycket för oss. En resa där vi kunnat utvecklas som både individer och grupp.  En grupp med många engagerade, om åtta ungdomar och fem vuxna.

Tack för möjligheten till nya intressanta möten! Möten med människor som vi kan dela tro, liv och vardag med. Möten med människor som vi kunde inspireras av, och få inspirera tillbaka. Möten som gav lärdomar och förståelse kring, kultur, tro, vardagsliv och hur det är att vara ungdom i Jordanien. Även hur det är att tillhöra den lilla minoriteten att vara kristen.

Tack för de verksamheter vi kunnat besöka! Den anglikanska kyrkan i Amman, den lutherska kyrkan på dopplatsen, R.E.A.D Institute, IM samt svenska ambassaden.

Sist men inte minst vill vi tacka för de platser vi fått se och uppleva! Till exempel har vi fått besöka dopplatsen, Mount Nebo, Jabboks vad, Jerash, intressanta museum och vackra kyrkor. Platser som har påverkat oss på olika sätt och varit lärorika. Platser där vi har fått träffa människor, haft givande diskussioner, delat gemenskap och fått lära av varandra.

Tack!

Elin Lindkvist

På uppdrag av Internationella rådet i Strängnäs stifts jordanienresenärer.