Strängnäs stifts vapen

I Strängnäs stifts vapen ingår attributen för Strängnäs domkyrkas båda skyddspatroner Petrus och Paulus.

Nyckeln står för ”de nycklar till himmelriket” som Petrus tog emot av Jesus (Matt 16:19) och svärdet hör till Paulus, som avrättades med svärd år 67. Både nyckel och svärd har funnits med i sigill för Strängnäs sedan 1200-talet.

Stiftets vapen har sedan medeltiden använts av biskopar, domkapitel, domkyrka, församling och stad. Från 1345 finns ett så kallat kontrasigill bevarat, som dagens symbol inte skiljer sig så mycket ifrån. Biskop Tomas använde symbolerna i sitt biskopssigill på 1430-talet och i slutet av samma sekel fyllde biskop Rogge på med färgerna: en guldgul sköld med nyckel och svärd i blått.

Stiftets vapen är varsamt modifierat vid några tillfällen, senast hösten 1998.

Ytterligare information om stiftsymbolen finns i stiftsboken ”Till Hembygden” från 1984 på sidorna 49-59. Där berättar konstnären och heraldiken Bengt Olof Kälde om stiftets vapen och svensk kyrkoheraldik.

Sedan sommaren 2010 ingår inte längre stiftsvapnet i logotypen för Strängnäs stift.

Strängnäs stifts vapen