Snavlunda äng

Askersunds kommun, Lerbäcks pastorat

Området ligger inom en större isälvslagring, Snavlundafältet. Avlagringarna är samlade till breda terasser längs sänkans sidor med mer eller mindre smala ryggar i dess centrala del. Ryggarna åtskiljs av långa sänkor. I de större av dessa finns nu sjöar.

Naturreservat Strängnäs stift, Snavlunda äng

Reservatet omfattar 60,1 hektar och består av uppodlade större platåytor och sänkor medan resten numera till stor utsträckning har vuxit igen till lundartad lövskog.