Slesshagsberget

Södertälje kommun, Hölö-Mörkö pastorat

På det östra berget finns resterna av en fornborg. Inom området finns ett rikt djurliv med ovanliga djurarter.

Naturreservat Strängnäs stift, Slesshagsberget.

Reservatet omfattar 33,7 hektar och är ett vildmarksområde, som domineras av tre från varandra delvis fristående berg omgivna av barrskog.