Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så arbetar internationella rådet i Strängnäs stift

I början på året, senast första helgen i mars, äger föreningens årsmöte rum. Program med datum och plats aviseras vanligen via mejl och Facebook till alla i stiftet som är registrerade som ombud, samordnare eller intresserade av internationellt arbete.

Rådet tillfrågar någon församling i stiftet att stå som värd för årsmötet. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar brukar dagen bjuda på inspirerande föredrag och information samt någon form av insamlingsinsats.

Under hösten ordnar Internationella rådet två ”Inspirationsdagar” - ett i var del av stiftet. Dagarna syftar helt och hållet till att inspirera dig som är engagerad i de internationella frågorna och brukar innehålla föredrag på olika teman, information om julkampanjen och möjlighet att dela erfarenheter med andra.

Under året anordnar Rådet ibland andra utbildningar eller kurser, ibland i samarbete med Strängnäs stift. Internationella rådets styrelse kan också hjälpa enskilda internationella grupper eller församlingar att fundera på hur man kan öka engagemang och kunskap om de internationella frågorna lokalt.

Hör av dig till rådet om du har frågor!
Mer information och kontaktuppgifter finns här