Visitationsmässa i Finnerödja kyrka 

Nyhet Publicerad

På söndag, den 6 maj, leder biskop Johan Dalman högmässan i Finnerödja kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Bodarne pastorat.

 

I visitationsmässan medverkar bland andra Barnkören och Bodarnekören. I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal om sitt besök i församlingarna. Biskopen delger sina intryck samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingarna.

Efter mässan serveras kyrklunch i Finnerödja församlingshem. Anmälan till lunchen.

Tid: Söndag den 6 maj, kl 11.00
Plats: Finnerödja kyrka

Välkomna!

 

För mer information:
Eva Karlsson
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

 

Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.