Visitationsmässa i Askers kyrka med invigning av altare

Nyhet Publicerad

På söndag, den 6 maj, leder biskop Johan Dalman högmässan i Askers kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Asker-Lännäs pastorat.

 

I visitationsmässan medverkar bland andra Askerskören och Lännäskören. I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal om sitt besök i församlingarna. Biskopen delger sina intryck samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingarna.

I mässans början kommer biskop Johan att inviga ett nytt altare som tillverkats för att passa in i kyrkans miljö, ett så kallat versus altare där prästen firar mässan vänd mot församlingen.

Efter mässan fortsätter samvaron med mingel i kyrkan.

Tid: Söndag den 6 maj, kl 16.00
Plats: Askers kyrka

Välkomna!

 

För mer information:
Eva Karlsson
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11


Visitationer i stiftets församlingar
hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.