Visitationshögmässa i Salems kyrka

Nyhet Publicerad

På söndag, den 7 oktober, leder biskop Johan Dalman högmässan i Salems kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Salems församling.

I visitationshögmässan predikar kyrkoherde Jennie Wall. Församlingens präster och diakon medverkar liksom församlingens musiker och kör.
Efter mässan serveras kyrkkaffe med snittar i Kyrkskolan.
 

Tid: Söndag den 7 oktober, kl 11.00.
Plats: Salems kyrka
 
Välkomna!

 
För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

 

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.