Visitationshögmässa i Nynäshamns kyrka

Nyhet Publicerad

På söndag, den 17/10 kl. 11, leder biskop Johan Dalman högmässan i Nynäshamns kyrka. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Nynäshamns församling.

I visitationsmässan predikar kyrkoherde Lars-Åke Palm över temat ”Att leva tillsammans” – som vänner, som familj, i olika gemenskaper.
I samband med gudstjänsten håller biskop Johan Dalman sitt visitationstal då han delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Efter mässan serveras en måltid i församlingshemmet.

Tid: Söndag den 17 oktober, kl 11.00
Plats: Nynäshamns kyrka

Välkomna!

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11 

Fakta: Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.