Visitationshögmässa i Nyköping

Nyhet Publicerad

På söndag, den 31/3, leder biskop Johan Dalman högmässan i S:t Nicolai kyrka i Nyköping. Det är avslutningen på biskopsvisitationen i Nyköpings församling.


I visitationsmässan predikar kyrkoherde Lars Viper. Församlingens präster och diakoner medverkar. Körsång av Allahelgonakören, Fru Musica och Motettkören,  musiker Gunnar Björkvall.
I samband med gudstjänsten håller biskopen sitt visitationstal. Biskopen delger sina intryck från besöket samt vilka utmaningar han vill rikta till församlingen.

Efter mässan serveras lättare lunch i S:t Nicolai församlingshem. Kh Lars Viper kommer att tala om Nyköpings församling 5 år.

Tid: Söndag den 31 mars, kl 11.00
Plats: S:t Nicolai kyrka
Välkomna!
 
För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11

Visitationer i stiftets församlingar hör samman med biskopens uppdrag att värna kyrkans enhet och samhörighet. I Strängnäs stift sker detta arbete i den så kallade Strängnäsmodellen. Den bildar en tolvårscykel där visitationer, möten i Strängnäs och årliga möten i församlingen ingår. Genom de regelbundna mötena får församlingen ett kontinuerligt stöd, samtidigt som stiftet i bättre kan anpassa sitt arbete efter församlingarnas behov.