Välkommet beslut om antalet närvarande vid begravningar

Nyhet Publicerad Ändrad

Fredagen den 20 november beslutade regeringen att tillåta upp till 20 personer exklusive medverkande att närvara vid begravningar. Svenska kyrkan välkomnar beslutet som kommer att underlätta för sörjande människor som annars ställs inför orimliga val om vem som ska få vara med på begravningen.


– Detta betyder mycket för många människor och gör det svåra mera mänskligt. Att få ta avsked under värdiga former är ett grundläggande behov, inte minst i en kristid. Samtidigt behövs ett fortsatt gemensamt ansvarstagande för att också begravningar ska vara så smittsäkra som möjligt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Svenska kyrkan föreslog i sitt yttrande till regeringen att begravningar undantas från bestämmelsen om max åtta deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Istället föreslogs upp till 20 deltagare exklusive medverkande om lokaler och andra förutsättningar medger det. Svenska kyrkans förslag om ett undantag från förbudsförordningen gäller enbart för begravningsgudstjänsten.

Dagens besked är också viktigt utifrån att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet förutom i Stockholm och Tranås. Bara under de närmaste fyra veckorna är 7000 begravningar inplanerade. Majoriteten av alla begravningar sker i Svenska kyrkans församlingar.

Enligt regeringen träder ändringen i förordningen om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i kraft den 24 november och gäller i ett första skede under fyra veckor.