Två visitationsgudstjänster på söndag

Nyhet Publicerad

På söndag, den 2 maj, håller biskop Johan Dalman visitationsgudstjänst i Hölö-Mörkö församling på förmiddagen och en visitationsmässa i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar på eftermiddagen.


Biskop Johan Dalman genomförde tidigare i vår en biskopsvisitation i Hölö-Mörkö församling. Den första biskopsvisitationen i Strängnäs stift som genomfördes helt digitalt.
 
Nu är det dags för den avslutande visitationsgudstjänsten. Den genomförs enligt de gällande rekommendationerna och kan inte ta emot gudstjänstbesökare på plats. Men den kommer att livesänds via församlingens Facebook-sida och YouTube-kanal.
 
Medverkar gör biskop Johan Dalman, kyrkoherde Åsa Lindgren, komminister Fenja Svensson och musiker Ronny Lövgren. För textläsningen svarar Ami Linder Kullås och Tage Gripenstam.
 
Biskopen håller visitationstalet efter postludiet.
 
Tid: Söndag den 2 maj, kl 11.00.
Plats: Hölö kyrka

 

Senare samma söndag, den 2 maj, håller biskop Johan Dalman visitationsmässa i Husby-Rekarne och Näshulta församlingar. Den avslutar den biskopsvisitation som genomfördes helt digitalt tidigare i vår.
 
Mässan i Näshulta kyrka genomförs enligt gällande rekommendationer och kan inte ta emot gudstjänstbesökare på plats. Men den spelas in och kommer efter gudstjänsten att finnas tillgänglig via församlingens hemsida.
 
Medverkar gör kyrkoherde Patrik Skantze och kontraktsprost Pernilla Parenmalm, musiker, kyrkvärdar och vaktmästare.
 
Biskopen håller visitationstalet i kyrkan, efter postludiet.
 
Tid: Söndag den 2 maj, kl 17.00.
Plats: Näshulta kyrka
 
 
 
För mer information:
Magdalena Öhrling, biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11