Två nya präster vigda i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

Söndag den 19 januari vigde biskop Johan Dalman två nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av biskop em Hans-Erik Nordin, domprost Christofer Lundgren och diakon Maria Andrén.


Biskop Johan Dalman predikade denna söndag om helighet, om profeten Jesaja och Johannes döparen som båda ifrågasatte sin helighet. Om känslan av att inte känna sig värdig uppdraget.
– Den där känslan av att man som människa står i vägen för Gud. Att människor bara ser mig, prästen, och inte den Gud jag talar om. Att jag helt enkelt inte är tillräckligt ... genomskinlig.
– Men allt som Gud har skapat är i någon mening heligt. Om det används enligt Guds vilja då blirdet helgat, sa biskop Johan Dalman och vände sig direkt till de båda blivande prästerna.
 
 
 
Ny präster:
Annica Sundkvist som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Mariefreds församling.
 
Simon Tjärnén som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Adolfsbergs församling i Örebro pastorat.
 
En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.
 
 
För mer information:
Charlotte Bachelder
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 85
 
 

Simon Tjärnen och Annica Sundkvist är nya präster i Strängnäs stift. Vigda av biskop Johan Dalman.