Foto: Foto: Marlene W Antonson

Två nya präster och en diakon till Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Idag, söndag 11 juni, vigde biskop Johan Dalman två präster och en diakon till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i Strängnäs domkyrka.

Biskop Johan Dalman predikade om dopet som gör oss redo att göra något å andras vägnar.

– Kallelsen till diakon och präst handlar om att levandegöra dopets gåva. Vi förbereder, dukar upp och ställer oss till förfogande för Guds handlande. Och sedan gör han resten. Alldeles oavsett vår förmåga, vår dagsform. Den gudomliga fotosyntesen funkar osvikligt.

– Kära Agnes, Ida och Anna. Ni är likt träd, Guds träd vid Guds källa – där han ska ge er näring, ljus och riklig skörd, sade biskop Johan Dalman.

 
Nya präster:
Ida Gustavsson, född 1992, bosatt i Knista. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Kvismare församling.

Agnes Recksén, född 1995, bosatt i Åkers Styckebruk. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Mariefreds församling.

Ny diakon:
Anna Stensson, född 1969, bosatt i Stallarholmen. Kommer att tjänstgöra i Tomaskyrkan, S:t Ansgars församling, Eskilstuna pastorat.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Här kan du läsa en kort presentation av kandidaterna.