Foto: Magdalena Öhrling

Två nya präster i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndag den 24 januari, vigde biskop Johan Dalman två nya präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan och biskopen assisterades av domprost Christofer Lundgren och diakon Maria Holmgren.

Se den livesända prästvigningen i efterhand på stiftets YouTube.


Biskop Johan Dalman predikade denna söndag om att inte skämmas för evangeliet, med utgångspunkt i de utmaningar som mötte aposteln Paulus.
 
– Tveka aldrig över det glada budskapets makt. Gläds över de rika gåvor Herren givit er och de sammanhang han kallar er till och minns att ni är verktyget men kraften är hans - den väldiga kraft som förmår allt, sa biskop Johan Dalman.
 
På grund av rådande restriktioner var ingen församling närvarande vid gudstjänsten. Vigningen skedde enskilt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men sändes också digitalt via Strängnäs stifts youtube-kanal.
 
 
Nya präster:
Oskar Burman,som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Turinge-Taxinge församling.
 
Minna Serholt,som kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Grödinge församling.
 
En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.
 
 
För mer information:
Charlotte Bachelder
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 85