Två nya pastorat och en ny församling i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

På pappret handlar det bara om några streck som flyttas, men i verkligheten är det många gränser som försvinner när flera församlingar från den 1 januari 2018 går samman. Två nya pastorat bildas och en ny församling. Dessutom ändras kontraktsindelningen.

 

Biskop Johan Dalman har beslutat om en ändring i kontraktsindelningen i Närke. De tre kontrakten Glanshammars-, Örebro- och Kumla och Askers kontrakt blir från årsskiftet Norra Närkes kontrakt och Södra Närkes kontrakt.

Stad och landsbygd ska hjälpas åt när Eskilstuna församling bildar nytt pastorat tillsammans med Västra Rekarne församling. I november i år tog dessutom inledningsdelegerade ett förslag om att också dela Eskilstuna församling i mindre församlingar. Det är kyrkorådet för det nya pastoratet som beslutar om en sådan eventuell delning. Om förslaget antas kommer den nya organisationen vara verksam från 1 januari 2019.
Det nya pastoratet firas lördag 6/1 i en festhögmässa i Kloster kyrka, kl 11.

Axbergs och Glanshammars församlingar går samman och bildar Hovsta pastorat. Kyrkoherde i pastoratet blir Tomas Rådehed. Det nya pastoratet firas med en mässa i Rinkaby kyrka, söndag den 7/1 kl 11. Efteråt mingel i Lillåns församlingshem.

Askersunds och Hammars församlingar går samman och bildar en församling. Detta firas med en festmässa i Landskyrka, söndag den 7/1 kl 15. Askersunds och Hammars kyrkokörer framför Piret Rips mässa tillsammans med stråkar. Mässan följs av mingel på Klockarbacken.
Miriam Arrebäck

Så ser nya stiftskartan ut från årsskiftet. Närke är indelat i två kontrakt istället för tre. Två nya pastorat har bildats, Eskilstuna och Hovsta, och en ny församling har sett dagens ljus: Askersund-Hammars församling. Illustration: Stefan Alamaa