Foto: Marlene W Antonson

Två nya diakoner och fyra präster till Strängnäs stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 12 juni, vigde biskop Johan Dalman två diakoner och fyra präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen skedde i domkyrkan, Strängnäs.

-Det är alltid stort att få bekräfta kallelsen och viga och välkomna präster och diakoner till uppdraget att göra Jesus känd och älskad. För att citera Nathan Söderbloms kända ord: I ägen en hemlig förtrogen i vart människohjärta, för såvitt I eljest tjäne Kristi sak, säger biskop Johan Dalman. 

Nya diakoner:

Camilla Kristofersson, född 1979, bosatt i Hasselfors, tjänst i Bodarne pastorat.

Eva Persson, född 1979, bosatt i Hardemo, tjänst i Olaus Petri församling, Örebro pastorat.

Nya präster:

Gunilla Casserstedt, född 1964, bosatt i Strängnäs. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Tunafors församling, Eskilstuna pastorat.

Ossian Lundin, född 1997, bosatt i Stockholm. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Nynäshamns församling.

Andreas Stenlund, född 1993, bosatt i Uppsala. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Almby församling, Örebro pastorat.

Åsa Svanbäck, född 1973, bosatt i Örebro. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Knista församling.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Här kan du läsa mer om kandidaterna.


För mer information:
Charlotte Bachelder
Stiftsadjunkt med ansvar för rekrytering
Tel: 0152-234 85

Maria Holmgren
stiftsdiakon med rekryteringsansvar
Tel 0152-234 42