Två kandidater vidare i ärkebiskopsvalet

Nyhet Publicerad

Biskop Martin, Linköping, fick flest röster, 37,8 procent, i dagens ärkebiskopsval i Svenska kyrkan. På andra plats kom Strängnäs biskop Johan med 28,7 procent av rösterna. Eftersom ingen fick mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de båda den 8 juni.

Den kandidat som får flest röster i den andra valomgången tillträder i december som ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. 

Resultat i ärkebiskopsvalet 18 maj

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 25 maj på Svenska kyrkans webbplats. Därefter går resultatet att överklaga i en vecka. 

Ett biskopsval är på många sätt en känslomässig bergochdalbana - det går upp och ner. Nu bjuder de röstande biskop Martin och mig på ännu en rundtur. Så nu spänner jag fast säkerhetsbältet (ber alltså) och åker med. Då känns det skönt att tänka att allt detta vilar i Guds hand.

Biskop Johan efter första valomgången

De röstar i ärkebiskopsvalet

Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift. 

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar också diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. Totalt är 876 personer röstberättigade i ärkebiskopsvalet 2022. 

Så går ärkebiskopsskiftet till

Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst. 
 
Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december. 
 
Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet. 
 
Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.