Tre nya församlingar i Eskilstuna pastorat

Nyhet Publicerad

Eskilstuna pastorat kommer från den 1 januari 2020 att utgöras av fyra församlingar. Det blir konsekvensen när Eskilstuna församling delas i tre församlingar, vilket Strängnäs stiftsstyrelse beslutade vid onsdagens sammanträde.


Västra Rekarne församling och Eskilstuna församling utgör sedan 2018 gemensamt Eskilstuna pastorat. Kyrkofullmäktige har efter egen utredning av den lokala strukturen i Eskilstuna församling beslutat att dela nuvarande Eskilstuna församling i tre församlingar från och med den 1 januari 2020.

Syftet de mindre församlingarna är att flera lokala gemenskaper kan ge ett tydligare fokus på närområdet och att de organisatoriska förändringarna ska leda till att ledningsfunktionerna blir tydligare.

Stiftsstyrelsen är den instans som fastställer det lokala beslutet.

- Att dela en stor församling i flera mindre enheter är ovanligt i Svenska kyrkan, i Strängnäs stift är det första gången det sker. Trenden under flera år har varit sammanläggning till större enheter, säger biskop Johan Dalman, stiftsstyrelsens ordförande.

- Jag tycker att det är en mycket positiv utvecklingen eftersom jag tror på närhetsprincipen.

Stiftsstyrelsen har också att besluta i namnfrågan för de nya kyrkliga enheterna, och här har samråd skett med Eskilstuna pastorat. Dessutom har domkapitlet, Institutet för språk och folkminnen och Lantmäteriet haft möjlighet att yttra sig om de nya namnen.

Med hänsyn till de inkomna yttrandena i namnfrågan beslutar stiftsstyrelsen om följande namn på de nya enheterna som bildas ur Eskilstuna församling:

S:t Johannes församling, som innefattar Klosters kyrka, S:t Pauli kyrka samt S.t Petri kyrka.

Tunafors församling, som innefattar Fors kyrka och S:t Andreas kyrka.

S:t Ansgars församling, som innefattar Ansgarskyrkan och Tomaskyrkan.

Västra Rekarne församling som idag är den andra församlingen i Eskilstuna pastorat berörs inte av den lokala ändringen i strukturen, inte heller i namnfrågan.

 

 
Kontakter
Lars Johnsson
1:e vice ordf Strängnäs stiftsstyrelse
Tel: 070-530 32 94

Anne Falk
Handläggare Strängnäs stift
Tel: 0152-234 12