Strängnäsmotioner till Kyrkomötet

Nyhet Publicerad

Till Kyrkomötet har 95 motioner inkommit. Dessa frågor har biskopen samt ledamöter i Strängnäs stift motionerat om.

Biskop Johan Dalman har tillsammans med flera motionerat om förändringar av domkyrkornas organisatoriska ställning för att bättre ta tillvara på domkyrkornas unika identitet och uppdrag.

 

Lars G Linder (S) motionerar bland annat om att kyrkoordningen bör ändras så att domkapitelärenden som rör sittande ledamöter och ersättare kan handläggas av annan kyrklig instans.

 

Åsa Ingårda (C) står bland annat bakom en motion om att beskrivningen av församlingens grundläggande uppdrag, GUDM, bör utvärderas och eventuellt revideras, och en motion om att Svenska kyrkans internationella arbete i Palestina/Gazaområdet särskilt bör prioritera att stärka kvinnors påverkansmöjligheter.

 

Nina Wahlin (C) motionerar bland annat om ekonomisk satsning på åldersgruppen 10-13 år, om stöd till utlandsförsamlingarna, och om stärkt ledarskap hos förtroendevalda.

 

Margareta Carlsson (Visk) står bland annat bakom en motion om möjligheter till forskarutbildning för församlingspedagoger och diakoner, en motion som föreslår förbud mot att främlingsfientliga och rasistiska nomineringsgrupper deltar i Svenska kyrkan arbete och kyrkoval, en motion om Svenska kyrkan ska stödja sina företrädare när de hotas i sina uppdrag, och en om skärpt kapitalförvaltningspolicy.

 

Margareta Karlsson (ÖKA) står bland annat bakom en motion om att ge Svenska kyrkans unga status som Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation, en motion om att Bank-id ska kunna användas vid anmälan om in- och utträde ur Svenska kyrkan, en motion om att utlandskyrkan ska ingå i clearingssytemet vad gäller de kyrkliga handlingarna, en motion om en ny kommunikationsstrategi för att informationer allmänheten om vad Svenska kyrkan står för, och en motion om att dokumentet En kyrka för alla bör implementeras och att tillgänglighetsfunktionen i Kyrkguiden utvecklas.

Hon motionerar även om ändringar i ordalydelserna i Kyrkoordningens text om kyrkotillhörighet så att inte utländska medborgare ska diskrimineras, och om att Kbok ska få innehålla sekretessvarning för en person när kyrkoherde beslutat om det.

 

Mats Ershammar (BA) motionerar om att det behövs riktlinjer och praktisk vägledning i hur förändringsarbete bedrivs framgångsrikt, med syfte att stärka den lokala nivån förmåga, och om rösträtt för nyligen inträdda medlemmar.

 

Torvald Johansson (POSK) motionerar om behovet av en fullständig revision av 1986 års Den svenska psalmboken, och om precisering i Kyrkoordningen gällande vilken musik som får användas i huvudgudstjänster.

 

Marie Rydén Davoust (POSK) motionerar om Svenska kyrkans fortsatta verksamhet på Sveriges största flygplatser.

 

 

 

 Värt att veta

Kyrkomöte 2018 äger rum den 2-5 oktober (session 1) och den 19-21 november (session 2.)

 

Av de 251 ledamöterna är 15 ledamöter från Strängnäs stift.

 

Mandatperioden 2018-2021 är Ellen Leijen (S) från Örebro, född 1994, den yngsta ledamoten bland strängnässtiftarna och äldst är Mats Ershammar (BA) från Rönninge, född 1942.

 

Av ledamöterna är antalet prästvigda 46 (34 män, 12 kvinnor) och diakonvigda 3 (2 kvinnor, 1 man.