Strängnäs stiftsfullmäktige sammanträder på Stjärnholm

Nyhet Publicerad

Fredag 26 november sammanträder Strängnäs stifts nuvarande stiftsfullmäktige för sista gången den här mandatperioden. På dagordningen står bland annat mål och budget för kommande år samt antagandet av en ny stiftspastoral. Under lördagen sammanträder det nya stiftsfullmäktige.

Till stiftsfullmäktiges uppgifter hör bland annat att fastställa mål och budget samt budget för prästlönetillgångar. Det nya stiftsfullmäktige ska bland annat utse ny stiftsstyrelse samt ledamöter till domkapitlet.

Tid: Nuvarande stiftsfullmäktige, fredag den 26 november kl. 9:30-14:00.
Nya stiftsfullmäktige, lördag 27 november kl. 11:00-15:00.

Plats: Stiftsgården Stjärnholm, Oxelösund.

Läs dagordning för nuvarande stiftsfullmäktige här.
Läs dagordning för nya stiftsfullmäktige här.

För mer information:
Göran Broås
Stiftsjurist
Tel: 0152-234 63
goran.broas@svenskakyrkan.se

För sammanträdeshandlingar:
Inger Berglund,
Strängnäs stift
Tel: 0152-234 26
inger.berglund@svenskakyrkan.se