Strängnäs stift välkomnade två kyrkomusiker

Nyhet Publicerad Ändrad

På tisdagen (25/1) välkomnade biskop Johan Dalman två nyexaminerade kyrkomusiker. Välkomnandet sker i en sändningsgudstjänst i Strängnäs domkyrka.

Nyblivna kyrkomusiker Foto: Magdalena Öhrling

David Berg, har tjänst i Asker-Lännäs församling och Frida Stjärnström har tjänst i Daga församling. De har nu båda tagit kantorsexamen.
Stort grattis och välkomna!

Kallelsen att föra ut evangelium är given åt hela Guds folk och här har kyrkomusiker tillsammans med kyrkans övriga profilyrken; präster, diakoner och församlingspedagoger en särskild uppgift i att bära kyrkans tro och liv.