Strängnäs stift tar ut riktningen för framtiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Enhet i mångfald, Levande församlingar och Gott förvaltarskap. Det är Strängnäs stifts övergripande mål fram till 2030. Det beslutades när gamla och nya stiftsfullmäktige möttes i november. Då antogs även budgeten för 2022 och en ny stiftsstyrelse valdes.

Den 26-27 november var det stafettväxling från gamla till nya stiftsfullmäktige. Mandatperiodens sista stiftsfullmäktige beslutade bland annat om mål och budget för Strängnäs stift år 2022, budget för PLT, Prästlönetillgångar, samt om ett nytt arvvodesreglemente med ikraftträdande den 1 januari 2022. Fullmäktige beslutade även om en ny stiftspastoral för 2021-2030 där strategin framåt är Enhet i mångfald, Levande församlingar och Gott förvaltarskap.

– Stiftspastoralen är en instruktion för Strängnäs stift och ska ligga till grund för stiftsorganisationens verksamhetsplanering och de prioriteringar som behöver göras de närmaste åren, säger stiftsdirektor Jimmy Åkerfeldt.

Timmy Leijen (S), Örebro, avtackades som fullmäktigeordförande och Niklas Nilsson (S), Hallsberg valdes till ordförande för nya fullmäktige som valde ledamöter till bland annat stiftsstyrelse och domkapitel.

 

Strängnäs stiftsstyrelse
Lars Johnsson (S), Södertälje och Nynäs valkrets (1:e vice ordförande)
Christina Södling (S), Nyköpings valkrets
Michael Wallbom (S), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Jenny Thor (S), Norra Närkes valkrets
Eva Sohlborg (ViSK), Norra Närkes valkrets
Kristina Wänblom (BorgA), Södertälje och Nynäs valkrets
Tage Gripenstam (C), Södertälje och Nynäs valkrets (2:e vice ordförande)
Birgitta Wrede (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Jesper Nordström (POSK), Norra Närkes valkrets
Irma Sandgren (POSK) Södra Närkes valkrets

Ersättare
Timmy Leijen (S), Norra Närkes valkrets
Rose-Marie Jacobsson (S), Södertälje och Nynäs valkrets
Jan-Olov Karlsson (S), Oppunda och Villåttinge valkrets
Susanne Stenlund (S), Södra Närkes valkrets
Maria Hjernerth (ÖKA), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Åsa Ingårda (C), Nyköpings valkrets
Tomas Fors (C), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Niclas Fournér Winghamre (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets
Torkel Freed (POSK), Norra Närke valkrets
Catharina Carlsson (POSK), Domprosteriet och Rekarne valkrets

Domkapitlet
Robert Schött, domarledamot
Marianne Thor
Inger Fredriksson
Agneta Gustavsson

Ersättare
Lars Seger, domarledamot
Lars G Linder
Thorbjörn Ahlin
Birgitta Ehrenström

 

STIFTSFULLMÄKTIGE: Stiftets högsta beslutande organ. Ledamöterna väljs i direkta val vart fjärde år.

STIFTSSTYRELSE: Består av biskopen som självskriven ordförande (domprosten är biskopens ersättare som ledamot) samt 10 ledamöter valda av stiftsfullmäktige. Ska främja församlingslivets utveckling.

DOMKAPITLET: Ska ha tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och pastorat samt över verksamheten i stiftet.