Strängnäs stift inrättar pris för ungt ledarskap

Nyhet Publicerad Ändrad

En uppmuntran till unga förebilder som tar ett ledaransvar. Så motiverar biskop Johan Dalman att Strängnäs stift nu inrättar ett pris som kommer att delas ut i samband med Unga ledare-galan i maj.

”Strängnäs stifts pris för ungt ledarskap” kommer att gå till en enskild person, eller grupp. Den/de som får priset ska vara medlem i Svenska kyrkan och inte äldre än 25 år gammal. Prissumman är på 5000 kronor.

 

Vem som helst kan nominera en kandidat till priset. Nomineringen ska vara skriftlig, innehålla en motivering och utgå från kriterierna nedan. Det är distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift som sedan tar fram tre kandidater, varav en tilldelas priset.

 

- Det är viktigt att man som ung ledare får uppskattning. Ofta tar man stort ansvar och lägger ner mycket tid och då är det roligt att få något tillbaka. Priset kan innebära att man prioriterar att fortsätta att engagera sig ideellt, säger Julia Klein, ordförande distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift.

 

Kriterierna för att få priset är en eller flera av punkterna 

  • Gjort goda insatser som ledare inom Svenska kyrkan.

  • Aktivt ha medverkat till att utveckla gudstjänst, undervisning, diakoni eller mission inom Svenska kyrkan.

  • Verkat mot sexism, homofobi, rasism, diskriminering, mobbing och orättvisa.

  • Verkat för förståelse mellan människor av olika trosåskådningar.

  • Stått upp för sin egen övertygelse, eller aktivt ha verkat för att varje människa ska få lov att vara sig själv.

  • Tagit ansvar för miljön på vår planet.

Nomineringen skall vara Svenska kyrkans ungas styrelse tillhanda senast den 1 april 2019.

Styrelsen, eller enskild medlem av styrelsen, för Svenska kyrkans unga i Strängnäs stift kan inte tilldelas priset.