Strängnäs stift får två nya präster och två nya diakoner

Nyhet Publicerad Ändrad

Söndagen den 22 januari viger biskop Johan Dalman två nya präster och två nya diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i Strängnäs domkyrka kl. 11:00.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Vigning sker under förutsättning att kandidaterna klarar examen inför domkapitlet som äger rum lördagen den 21 januari.

Välkommen att närvara!

För press, reportrar och fotografer, krävs ackreditering. 
Sänd namn, redaktion, mobiltelefonnummer samt e-postadress till marlene.w.antonson@svenskakyrkan.se, senast onsdag 18 januari.
Pressen bör vara på plats senast klockan 10.45.

Prästkandidater:
Birgitta Kristersson Ed, född 1968, bosatt i Strängnäs. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.

Carl Sjösvärd Birger, född 1988, bosatt i Örebro. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Olaus Petri församling, Örebro pastorat.

Diakonkandidater:
Jonna Lindahl, född 1970, bosatt i Gnesta, tjänst i Turinge-Taxinge församling.

Annelie Spånberger, född 1979, bosatt i Åkers Styckebruk, tjänst i Åker-Länna församling.

För mer information
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt, Strängnäs stift
magdalena.ohrling@svenskakyrkan.se
Tel 072-564 20 88

Maria Holmgren
stiftsdiakon med rekryteringsansvar
Tel 0152-234 42