Strängnäs stift får fyra nya präster och två nya diakoner

Nyhet Publicerad

På söndag, den 12 juni, viger biskop Johan Dalman fyra nya präster och två nya diakoner till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i en gudstjänst Strängnäs domkyrka kl. 11.00.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Vigningen sker under förutsättning att kandidaterna klarar den examen inför domkapitlet som äger rum på lördagen den 11 juni.

Prästkandidater:
Gunilla Casserstedt, född 1964, bosatt i Strängnäs. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Tunafors församling, Eskilstuna pastorat.

Ossian Lundin, född 1997, bosatt i Stockholm. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Nynäshamns församling.

Andreas Stenlund, född 1993, bosatt i Uppsala. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Almby församling, Örebro pastorat.

Åsa Svanbäck, född 1973, bosatt i Örebro. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Knista församling.

Diakonkandidater:
Eva Persson, född 1979, bosatt i Hardemo, tjänst i Olaus Petri församling, Örebro pastorat.

Camilla Kristofersson, född 1979, bosatt i Hasselfors, tjänst i Bodarne pastorat.

För mer information:
Charlotte Bachelder
stiftsadjunkt med rekryteringsansvar
Tel 0152-234 85

Maria Holmgren
stiftsdiakon med rekryteringsansvar
Tel 0152-234 42