Strängnäs stift får en ny präst

Nyhet Publicerad

På söndag, den 23 januari, viger biskop Johan Dalman en präst till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i en gudstjänst kl 11.00 i Strängnäs domkyrka och kommer att kunna följas via live-sändning.

Vigningen sker i ordinarie högmässa i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För deltagande i domkyrkan krävs vaccinationsbevis, men gudstjänsten sänds också digitalt via Strängnäs stifts youtube-kanal (länken kommer att finnas på hemsidan).

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Prästkandidat:
Fredrik Sollner, född 1988, bosatt i Uppsala. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Ösmo-Torö församling.

Vigningen sker under förutsättning att kandidaten klarar den examen inför domkapitlet som äger rum på lördagen den 22 januari.