Foto: Lina Beutler/IKON

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan och fyra av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommunerna.

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster. 

Organisationerna är Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner. I dagsläget presenteras överenskommelsen mellan myndighet och civilsamhälle. Nästa steg är att kommuner och organisationer på lokal nivå gemensamt hittar sin samarbetsmodell och ser till att arbetet kan starta. 
 
Överenskommelsen går ut på att personer i behov av stöd för tjänster som att till exempel handla mat eller hämta medicin ska få hjälp med detta genom volontärer inom organisationerna. Personer i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar dessa till organisationerna, som samordnar lokala volontärer att utföra dessa uppdrag.  

Svenska Röda Korset koordinerar modellen nationellt, på lokal nivå utförs uppdragen av volontärer från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsen. Vilken organisation som utför uppgifterna i en specifik kommun bedöms utifrån kapacitet på plats. 

– I tider av ovisshet och oro för både samhälle och våra nära är det en självklarhet att Svenska kyrkan samverkar och bidrar med stöd och hjälp. Vi har en plikt att värna om varandra som medmänniskor och behöver omvandla oron och rädslan till kärlek och omtanke, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.  

Volontärer som engageras ska vara lokalt förankrade i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet. 

– Som kyrka har vi ett särskilt ansvar att värna om samhällets mest sårbara. Och med anställda och volontärer över hela Sverige har vi mycket goda förutsättningar att hjälpa de människor som i nuläget har svårt att få mat och medicin, säger Helén Ottosson Lovén.  

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.