Sök bidrag ur Strängnäs stifts stiftelser 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Nu finns det möjlighet för privatpersoner att söka bidrag ur Strängnäs stifts stiftelser. Ansökningar tas emot från den 1 september 2023 t.o.m. den 16 oktober 2023

Stiftelser att söka bidrag ur:


Stiftelsen för prästänkor, präster och prästbarn i Strängnäs stift
vänder sig till dig som är prästänka, pensionerad präst eller prästbarn och har en årsinkomst som understiger 210 000 kr och/eller en förmögenhet som understiger 262 500 kr. 
50 % av avkastningen från denna stiftelse får användas till bidrag.
Resterande 50 % ska tillfalla präster i aktiv tjänst när behov uppstår av särskilda åtgärder. Stiftsstyrelsen beslutar i varje enskilt fall.

Ladda ner ansökningsblankett med information. Den går även att få på Strängnäs stiftskansli eller hos din hemförsamling. Du skickar ansökningsblankett och bilagor till Strängnäs stift.

____________________________

Stiftelsen för studiestipendier i Strängnäs stift 
50 % av avkastningen kan sökas av prästbarn som studerar på eftergymnasial nivå och är barn till präst som verkat inom Strängnäs stift, samt inte fyllt 30 år.

Resterande 50 % av avkastningen kan du som inte är prästbarn, studerar på eftergymnasial nivå, inte har fyllt 30 år och har genomgått gymnasieutbildning vid någon skola inom Strängnäs stift. 
Du får inte ha ett kapital som överstiger 78 750 kr eller en avkastning från kapital som överstiger 3 000 kr.

Du ansöker genom att skicka in ansökningsblankett och bilagor till Strängnäs stift. Ladda ner ansökningsblankett med information.

____________________________

Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift
​Ur Stiftelsen för behövande i Strängnäs stift utdelas medel till behövande personer i stiftet. Blankett och information skickas i början av september till alla församlingar samt präster och diakoner i stiftet.

Församlingen/pastoratet föreslår högst tre bidragsmottagare och prioriterar ansökningarna skriftligt. Besked om beslut skickas till församlingen, adresserat till den kontaktperson som angavs när ansökningarna skickades in. Församlingen får uppgift om vilka som beviljats, med vilken summa, samt vilka som inte beviljats.

Obs! Besked lämnas endast till församlingen som sedan meddelar de sökande. Sökande som kontaktar stiftskansliet för besked om bidrag hänvisas att söka besked från den person som hjälpt dem med ansökan.

​Information och ansökningsblanketter skickas till stiftets församlingar och pastorat via e-post.

Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Kontakta anna-maija.junnila@svenskakyrkan.se om du har frågor.