Södertälje sjukhus nya "Rum för stillhet" är nu taget i bruk

Nyhet Publicerad

Efter renoveringen av Södertälje sjukhus har nu det nya ”Rum för stillhet” tagits i bruk vid ett högtidlighållande med Sjukhuskyrkan, sjukhusledning, anställda, kyrkoföreträdare och ideella.

– I en miljö som denna, där patienter, medarbetare och anhöriga har att förhålla sig till besked och prognoser som ofta är tunga att bära, är ett stilla och tryggt rum en gåva och en möjlighet. En plats där röster av hopp och tillförsikt kan göra sig hörda, sa biskop Johan vid ibruktagandet.

 

Rum för stillhet är öppet för alla trosriktningar, och tillgängligt för både spontana besök och planerad verksamhet. Här finns också möjlighet till enskilda samtal med Bo Rydén, präst, och Minna Johansson, diakon, som jobbar för Sjukhuskyrkan.

– Det här rummet är till för vem som helst som behöver en stund i stillhet. Och när som helst, dörren har inte ens ett lås utan man kan stiga in när man vill, säger sjukhusprästen Bo Rydén.

 

– Vi uppskattar samarbetet med Sjukhuskyrkan mycket. Tillsammans tar vi hand om patienternas kropp och själ. Gemensamt är också att vår dörr alltid står öppen- både dörren till akutmottagningen och till Rum för Stillhet, sa Anna Gerber Ekblom, vd på Södertälje sjukhus, i sitt tal på invigningen.