Seminarium om sexuella övergrepp och maktstrukturer

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 23 april sätter vi fokus på temat i metoo-kampanjen och ökar kunskapen i ämnet, benar i begreppen, synar riskfaktorer i kyrkliga miljöer, lär oss om domkapitlets roll och inventerar goda exempel på förebyggande arbete

Biskop Johan Dalman inleder dagen och medverkar gör: Inger Lise Olsen, genderhandläggare, nationell nivå. Lena Fagéus, präst och leg. psykoterapeut. Anne Sörman, präst. Lotta Lind, stiftsjurist. Åsa Svanbäck, diakon och Strängnäs stifts kontaktperson för personer som utsätts för sexuella övergrepp. Patrik Skantze, präst och Strängnäs stifts kontaktperson för personer som utsätts för sexuella övergrepp.

Program
09.30-09.50   "Tröttna inte på att göra vad som är riktigt”. Biskop Johan Dalman inleder dagen

09.50-11.20   ”Det är nog nu, skammen är inte vår att bära!” Röster från uppropet #vardeljus. Sikte mot en kyrka utan kränkande kultur. Första steget nu. Hejdå privilegier? Sammanflätning och andra steget – imorgon.
Anne Sörman, präst, doktorand och en av upphovspersonerna till #vardeljus

11.20-11.50   ”Jag vill, med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd, leva enligt dessa löften.” Om domkapitlets roll när löften sviks och anseendet skadas.
Charlotta Lind, stiftsjurist, domkapitlets sekreterare
Åsa Svanbäck, diakon och Strängnäs stifts kontaktperson för personer som utsätts för sexuella övergrepp
Patrik Skantze, präst och Strängnäs stifts kontaktperson för personer som utsätts för sexuella övergrepp

12.00-13.00   Middagsbön och lunch

13.00-14.30   Makt, kön och sexualitet i kyrkliga sammanhang. Vi delar erfarenheter och  utmaningar för en trovärdig kyrka som vågar tala sant om livet.
Inger Lise Olsen, genderhandläggare, nationell nivå

14.30-14.50   Kaffe/te

14.40-16.00   Själavårdens kraftfält – om sårbarhet och kärlek. Att utforska känslor och relationer i själavårdsrummet.
Lena Fagéus, präst och leg. psykoterapeut

Tid och plats
Måndag 23 april på Stiftsgården Stjärnholm, 9.30 -16.00.  Kaffe finns från kl. 9.00.

Kostnad
500 kr/person inkl. lunch och fika

Kontaktperson
Om du har frågor, kontakta Kajsa.Flygt.Jonsson@svenskakyrkan.se, tfn 0152-234 30

Anmälan   
Anmäl dig här senast 2/4