Rekord för Svenska kyrkans julinsamling

Nyhet Publicerad

Tillsammans samlade vi in 46,4 miljoner för att rädda flickor undan våld. Strängnäs stift har samlat in 2 716 413 kronor vilket är en ökning med 1 013 187 jämfört med året innan!

– Det är fantastiskt att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Församlingar och privatpersoner har arbetat hårt och människor har varit generösa. Vi säger ett stort tack till alla som bidragit med sitt arbete och sina pengar, säger stiftsadjunkt Magdalena Öhrling som arbetar med internationella frågor för Strängnäs stift.

Kampanjen ”Bryt en tradition” belyste traditioner som skadar flickor – som könsstympning, tvångsäktenskap och våld. Pengarna kanaliseras genom Act Svenska kyrkan för livsavgörande insatser tillsammans med lokala partner runtom i världen. Religiösa företrädare har en viktig roll i att ifrågasätta normer och värderingar som leder till könsrelaterade övergrepp.

Initaitiven i församlingar runt om i Sverige har varit många. Det har genomförts julbasarer, diktförsäljning, solbad i minus två grader, prästostförsäljning, vinterbad, gudstjänster och mässor med musik, lotterier, pysselverkstad, julkonserter och många andra initiativ.

– Generösa gåvor från privatpersoner och ett starkt engagemang runt om i landet gör att vi tillsammans kan bryta skadliga traditioner och ge hopp till tusentals flickor runt om i världen, säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef för Act Svenska kyrkan.

Julinsamlingen pågick från Första advent till Trettondagen.

Kvinnlig präst på strand med barn i bakgrunden.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.