Prostmottagning i Södertälje kontrakt

Nyhet Publicerad

På söndag, den 18 februari, välkomnas Åsa Lindgren som ny kontraktsprost i Södertälje kontrakt. Biskop Johan Dalman leder mässan i Hölö kyrka.

I mottagningsmässan medverkar kontraktsprostar från Strängnäs stift samt kyrkoherdar, komministrar och diakoner från Södertälje kontrakt. Riddarskolan medverkar under ledning av komminister Fenja Svensson. (Riddarskolan består av lågstadiebarn klädda i svarta riddarkåpor.) Även konfirmander och unga ledare medverkar.

För musiken svarar körerna Andreakören och Viva Musica samt Conny Svensson på trumpet. Efter gudstjänsten bjuds förtäring i församlingshemmet och Klockargården.

Gudstjänsten har en ekumenisk prägel med stort antal gäster från andra kyrkor och samfund i Södertälje.

 

Tid: Söndag den 18 februari, kl 16.00
Plats: Hölö kyrka

 

För mer information:
Fredrik Santell
biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11