Prostmottagning i Oppunda-Villåttinge kontrakt

Nyhet Publicerad

På söndag, den 18 mars välkomnas Thore Rosenberg som ny kontraktsprost i Oppunda-Villåttinge kontrakt. Biskop Johan Dalman leder mässan i Österåkers kyrka.

I mottagningsmässan medverkar kyrkoherdar, komministrar och diakoner från Oppunda-Villåttinge kontrakt. För musiken svarar Vingåkers och Österåkers kyrkokörer under ledning av Christian Wallentin och Carl-Henrik Gustavsson.

Efter gudstjänsten bjuds Afternoon tea i församlingshemmet.

Tid: Söndag den 18 mars, kl 17.00
Plats: Österåkers kyrka
 

För mer information:
Eva Karlsson
biskopens adjunkt
Tel: 070-240 40 25