Foto: Magnus Aronson

Pilgrimsvandra med biskop Johan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 27-28 maj pilgrimsvandrar biskop Johan Dalman från Vintrosa kyrka till Riseberga klosterruin där han leder vallfartsmässan i det fria. Biskopen välkomnar den som vill att vandra med en bit på vägen. För den som befinner sig i andra änden av stiftet firas vallfartsmässa i Vårfruberga klosterruin.

27 maj
Pilgrimsvandringen inleds med morgonbön kl. 09:30 i Vintrosa kyrka. Sedan börjar dagens vandring på 11 kilometer till Knista kyrka.
Omkring kl. 12 intages egen medhavd lunch vid Granhammars kyrkoruin. 

Biskopen vill gärna ha sällskap på sin vandring. Det går bra att vandra med hela vägen eller ansluta vid rastplatserna:

- En pilgrimsvandring är en resa både för själ och kropp - en påminnelse om hur de första kristna kallades Vägen eller Vägens folk, på gemensam resa på trons väg. Samtal och bön, tystnad och vila - vandringen erbjuder allt. Att målet sedan är en plats med månghundraårig koppling till den kristna trons närvaro i fagra Närke gör ju inte direkt saken sämre, säger biskop Johan Dalman.

Här hittar du en karta över vandring och rastplatser.

Tag med egen mat och fika för dagen och eget tält om du önskar övernatta.

28 maj
Biskopens vandring inleds med morgon bön kl. 8:00 i Knista kyrka. 

Kl. 8:15 börjar vandringen mot Riseberga klosterruin, beräknad ankomst kl. 10:00

---

Vandring från Edsbergs kyrka
Samling kl. 09.00 vid Edsbergs kyrka. Ingen föranmälan krävs. Vid frågor kontakta Lennart Wiklund, 070-373 21 84, eller Kjell Möller, 072-897 56 59, Hovsta pastorats pilgrimsgrupp.

Kl. 11:00 Vallfartsmässa i Riseberga klosterruin. Biskop Johan leder mässan och präster och diakoner från Närke medverkar. Risebergakören och Lekebergs brass står för musiken. Under mässan sker även sändning av katekumener. För barnen är det Söndagsskola. Efter gudstjänsten är det picknick i det fria på medhavd matsäck. 

---

Kl. 11:00 Vallfartsmässa i Vårfruberga klosterruin. Domprost Christofer Lundgren leder mässan. För mer information kontakta Linus Jaehnke.

 

Vid dåligt väder förläggs gudstjänsterna till Kräcklinge kyrka och Fogdö kyrka. Information om det publiceras här närmare tidpunkten för mässan.