Nytt biskopsbrev om nattvarden

Nyhet Publicerad

I Svenska kyrkan firas idag fler gudstjänster med nattvard och fler gudstjänstdeltagare tar emot nattvarden än för ett par decennier sedan. Idag publicerar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev med titeln ”Fira nattvard”.


Biskopsbrevet behandlar teologiska, ekumeniska och historiska perspektiv på nattvarden. Men också vanliga praktiska och pastorala frågor som vem som får dela ut nattvard eller vad man ska göra av bröd och vin som blir över efter mässans slut.

Det vänder sig i först hand till Svenska kyrkans församlingar och präster. Det är ett redskap att samtala om vad nattvarden betyder, vilken roll den spelar och vilka traditioner som finns. Brevet hänvisar också till centrala bibelställen och psalmverser som man kan studera och diskutera vidare. 

- Det var kring nattvarden de första kristna samlades. De delade bröd och vin för att minnas och hedra Jesus men också för att ta fasta på hans löfte om att varje gång de gjorde detta i hans namn - ja, då var han mitt ibland dem. Och då ÄR han mitt ibland oss, säger biskop Johan Dalman.
- Utan nattvard ingen kristen församling och utan församling ingen kyrka, skulle man förenklat kunna säga. Att stanna upp inför nattvardens rötter är att stanna upp inför kyrkans kärnfråga: var möter jag dig Gud?

Nattvard har firats genom hela kyrkans historia, men förståelse och praxis har varierat över tid. Dop och nattvard är de två sakrament som finns i evangelisk-lutherska kyrkor som Svenska kyrkan. Biskopsbrevet om nattvarden kan ses som en fortsättning på det biskopsbrev om dopet som kom 2011.  
- Även det som känns hemtamt och välbekant behöver vi regelbundet stanna upp inför och tänka igenom. Arvet måste hållas levande, äger biskop Johan Dalman.

I Strängnäs stifts 72 församlingar firas nattvardsgudstjänster varje vecka.


Biskopsbrevet ges ut i tryckt form och finns tillgängligt som PDF på Svenska kyrkans webbplats: https://www.svenskakyrkan.se/filer/Biskopsbrev-nattvarden.pdf

Läs mer om nattvarden: https://www.svenskakyrkan.se/gudstjanst/nattvarden