Ny stiftsstyrelse vald

Nyhet Publicerad

När stiftsfullmäktige för mandatperioden 2018-2021 samlades till sitt första sammanträde stod val av ordförande samt av ledamöter till stiftsstyrelse och domkapitel på dagordningen.

Till ordförande i stiftsfullmäktige valdes Timmy Leijen, S. Annica Zetterholm, C, valdes till 1:e vice ordförande och Mats Wendt, Posk, till 2:e vice ordförande.

 

Till ledamöter i stiftsstyrelsen valdes
Lars Johnsson, S
Christina Södling, S
Michael Wallbom, S
Jenny Thor, S
Mats Ershammar, BorgA
Tage Gripenstam, C
Tomas Fors, C
Birgitta Wrede, Posk
Jesper Nordenström, Posk
Camilla Berard Granström, SD

Till ersättare i stiftsstyrelsen valdes
Timmy Leijen, S
Rose-Marie Jacobsson, S
Lars-Erik Lordh, S
Carina Svendberg Widqvist, S
Jan-Olov Karlsson, S
Åsa Ingårda, C
Christina Bergendahl, C
Niclas Fårnér, Posk
Irma Sandgren, Posk
Patrick Claesson, SD

Till ledamöter i domkapitlet valdes Marianne Thor, S, Inger Fredriksson, C, och Agneta Gustavsson, Posk. Till ersättare valdes Lars G Linder, S, Magdalena Jerlström, C, och Birgitta Ehrenström, Posk.
Till domarledamot för valdes Erik Ternert och till ersättare Helena Sohl.