Ny kyrkoherde välkomnas i Trosa församling

Nyhet Publicerad

På söndag, den 10 mars, välkomnas Lars Brattgård som ny kyrkoherde i Trosa församling. Biskop Johan Dalman leder mässan där även församlingens präster och diakon, kontraktsprost Åsa Lindgren samt De ekumeniska vännerna i Trosa medverkar.


Sång i gudstjänsten av Trosa Vokalkvartett under Thomas Ahréns ledning.

Efter gudstjänsten fortsatt samvaro i församlingsgården.

Lars Brattgård är född 1962 och prästvigdes 1988. Han kommer senast från en tjänst som kyrkoherde i Färingsö församling där han varit sedan 2010.

Tid: Söndag den 10 mars, kl 16.00
Plats: Trosa stads kyrka

Välkomna!

För mer information:
Magdalena Öhrling
Biskopens adjunkt
Tel: 0152-234 11
 ____

 

Strängnäs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Biskop sedan 2015 är Johan Dalman. Stiftet omfattar Närke och Södermanland. Strängnäs stift har 71 församlingar och över 170 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.