Max 8-gräns; uttalande från biskoparna

Nyhet Publicerad

Med anledning av den kommande max-8-personers-gränsen har Svenska kyrkans biskopar gjort ett uttalande. De ger rekommendationer till församlingarna.


Uttalande från Svenska kyrkans biskopar  

I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:  

  • Värna den diakonala omsorgen.
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
  • Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max 8 personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån. 
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.


Vid en presskonferens måndagen den 16 november meddelade Stefan Löfven att regeringen vill sätta en maxgräns på 8 personer vid allmänna sammankomster. Förslaget ska ut på snabb remiss och väntas börja gälla tisdag 24 november.