Livesänd prästvigning på söndag

Nyhet Publicerad Ändrad

På söndag, den 24 januari, viger biskop Johan Dalman två präster till tjänst i Svenska kyrkan och Strängnäs stift. Vigningen sker i en gudstjänst kl 14.00 i Strängnäs domkyrka och kommer att kunna följas via live-sändning.


Med rådande restriktioner, att max åtta deltagare får samlas, kommer ingen församling att vara närvarande vid gudstjänsten. Vigningen sker enskilt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men sänds också digitalt via Strängnäs stifts youtube-kanal.

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i särskild introduktionsförsamling under sitt första år som präst. Därefter är hon/han behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Prästkandidater:
Oskar Burman, född 1995, bosatt i Salem. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Turinge-Taxinge församling.

Minna Serholt, född 1968, bosatt i Stockholm. Kommer att tjänstgöra året som pastorsadjunkt i Grödinge församling.

Vigningen sker under förutsättning att kandidaten klarar den examen inför domkapitlet som äger rum på lördagen den 23 januari.

För mer information
Charlotte Bachelder, stiftsadjunkt med rekryteringsansvar
Tel: 0152-234 85