Kyrkvärd

Nyhet Publicerad

Här finns en folder där du kan läsa om uppdraget att vara kyrkvärd.

Denna skrift tar inte upp kyrkvärdens uppgifter i gudstjänsten. Det är upp till varje församling att fördela uppgifterna där.

Häftets syfte är att visa på den reglering som finns runt kyrkvärdsinstitutet. I gällande författningar finns ytterst få föreskrifter för kyrkvärdens funktion. Men hur utses de och vilka uppgifter åläggs dem? Kyrkvärd och guds-tjänstvärd – är det samma sak? Vad säger reglerna?

Läs mer här