Kyrkoherdemottagning i Södertälje pastorat

Nyhet Publicerad

På söndag, den 27 januari, inbjuds till högmässa för att fira att Södertälje pastorat bildats. Samtidigt välkomnas Ralph Sjöholm som ny kyrkoherde i Södertälje pastorat.

 

Enhörna församling, Södertälje och Östertälje församlingar utgör tillsammans Södertälje pastorat sedan den 1 januari 2019.

I pastoratsfirandet och mottagningsmässan för kyrkoherden medverkar biskop Johan Dalman och pastoratets präster, diakoner och musiker. Körsång av Alla Helgons kyrkokör och Hagabergs lovsångskör.

Efter högmässa inbjuds till kyrkkaffe i S:t Ragnhildsgården.

 

Tid: Söndag den 27 januari, kl 11.00
Plats: S:t Ragnhilds kyrka

Välkomna!

 

För mer information:
Magdalena Öhrling
biskopens adjunkt
0152-234 11