Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmationsläger 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Konfirmandlägret på Stiftsgården Stjärnholm är uppbyggt kring tre läger; två veckoslutsläger i november och mars/april och sedan ett långt sommarläger under sommarlovets tre första veckor. På förlägren lär vi känna varandra och gården.

Konfirmationstiden brukar beskrivas som ett minne för livet. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där frågor om kärlek, tro och liv får stå i centrum.

Lägret är ett internatläger med riksintag och hit kommer konfirmander från hela Sverige och även utlandsboende svenskar. Det är vanligt att man kommer utan att känna någon.

På konfirmationslägret får du lära dig om bibeln och kristen tro och vi pratar mycket om vad det är att vara människa, vi jobbar med självbild, kamratskap, relationer och gemenskap. Du har självklart möjlighet att påverka innehållet i undervisningen så att vi tar upp frågor som är viktiga för dig.

Vi är mycket utomhus och gör en del vandringar i närområdet. Du behöver ha med din cykel då vi cyklar till badplats och andra utflykter. Ett fåtal cyklar finns att låna på gården för den som inte har möjlighet att ta med egen.

https://stjarnholm.se/ungdom-konfirmand/konfirmation/
 
 ---

Plats: Stiftsgården Stjärnholm vid havet utanför Nyköping.

Förträffar: 11-13 november 2022 och 31 mars-2 april 2023.

Sommarlägret: 12 juni-1 juli 2023. Konfirmation lördag 1 juli.

Boende: Logi i flerbäddsrum i Nygården på stiftsgården Stjärnholm.

För: Dig som är född 2008 eller tidigare.

Ledarstab: Pedagog, präst, musiker samt ytterligare vuxna och unga ledare.

Pris: 8000 kr, då ingår all mat och boende under förträffar och sommarläger. Kostnaden faktureras av Strängnäs stift i tre delar, 2000 kr inför varje helgläger och 4000 kr inför sommarlägret. (Tack till Syskonen Segelbergs Stiftelse för ekonomiskt bidrag, som gör att konfirmationslägret kan subventioneras till 8000 kr per konfirmand.)

Kontaktperson: Cecilia Sundkvist, pedagog och konfirmandansvarig på Stjärnholm. Tel. 0152-234 86, e-post: cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se

Administratör: Josefin Bredberg, tel. 0152-234 87, e-post: josefin.bredberg@svenskakyrkan.se

AnmälanFoto: Magnus Aronson