Jubileumsinsamlingen - vi har ett resultat!

Nyhet Publicerad Ändrad

"Köp ett år!" var uppmaningen under jubileumsinsamlingen som hölls i samband med stiftets 900-årsfirande.

Under året 2020 pågick en jubileumsinsamling som en del av firandet av Strängnäs stift 900 år. Nu har resultatet räknats samman och tillsammans har 73 givare bidragit med 361 659 kr till insamlingen. Fantastiskt! Biskop Johan Dalman och stiftets ledning vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit. 

De insamlade pengarna kommer att delas lika mellan:

  • Vänstiftet i Tanzania som är hårt drabbat av Corona och översvämningar.
  • Vänstiftet i Jordanien och det Heliga landet: Corona innebär fullständig kollaps för den besöksnäring som många där livnär sig på.
  • ACT Svenska kyrkan, som genom samarbetskyrkor och partners runt om i hela världen stöttar de allra mest utsatt i sviterna av coronapandemin.
  • Strängnäs domkyrka (ngt till minne av 900-åren).

Här kan du se den fullständiga listan över bidragsgivare med motiveringar. (PDF)