Jimmy Åkerfeldt ny hovpredikant

Nyhet Publicerad

Hans Majestät Konungen har utnämnt Jimmy Åkerfeldt, kontraktsprost i Södra Närkes kontrakt och kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda, att vara extra ordinarie hovpredikant.

 
 
Det finns ett tjugotal extra ordinarie hovpredikanter. Dessa tjänstgör cirka två gånger per år i Slottskyrkan.
 
- Jag är glad och lite förvånad. Det är ett fint och mycket hedrande uppdrag förstås. Det är nytt och spännande för mig.
- Samtidigt tänker jag mig att det är som att vara präst i övrigt där högtidlighet ständigt varvas med kämpande tro, säger Jimmy Åkerfeldt.
 
Utnämningen gäller från och med den 1 november 2020.

Jimmy Åkerfeldt, ny extra ordinarie hovpredikant