Jimmy Åkerfeldt blir ny stiftsdirektor i Strängnäs stift

Nyhet Publicerad

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda pastorat, blir ny stiftsdirektor i Strängnäs stift. Han tillträder tjänsten i slutet av sommaren.


I annonsen för ny stiftsdirektor i Strängnäs stift önskades en person ”som med tro, vilja och mod utmanas av att värna kyrkan framåt.” Bland de sökande har stiftsstyrelsen nu beslutat att anställa Jimmy Åkerfeldt.
- Jag ser fram emot den här uppgiften. Det känns spännande men jag tror också att det kommer att bli tufft. Vi är väldigt många som värnar om kyrkan – och samtidigt, när de yttre utmaningarna är stora, är det lätt att fastna i interna frågor, säger Jimmy Åkerfeldt.
- Det här har jag hittills upplevt ur ett församlingsperspektiv där vi ständigt måste påminna oss om att sätta evangelium och kallelsen främst. Nu hoppas jag kunna få en mer samlad bild och få chansen att vara med och diskutera och påverka också i andra sammanhang.
 
Jimmy Åkerfeldt är 47 år och prästvigdes för Västerås stift 1999. Sedan 2016 är han kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda pastorat och sedan 2017 kontraktsprost i Södra Närkes kontrakt.
 
Av 14 sökande med hög kompetens kallades sex personer till intervju och fick genomgå chefstest. Kvar till slutet var fyra kandidater.
Biskop Johan, ordförande i stiftsstyrelsen, är glad över att intresset för tjänsten varit stort och över att Jimmy Åkerfeldt blir ny stiftsdirektor.
- Ett synnerligen gott val ur ett meriterat och gott startfält! Jag ser så fram emot att få välkomna Jimmy in i denna viktiga funktion – stiftsstyrelse, medarbetare och jag själv har på olika sätt bekräftat hur glada och förväntansfulla vi är inför detta, säger Johan Dalman, biskop i Strängnäs stift.